İÇ KONTROL

TÜM BİRİMLER
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
         STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
            1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
            STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                        2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
            STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                        3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
            STANDART 4. Yetki Devri
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
         STANDART 5. Planlama ve Programlama
            STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
            STANDART 6.1. Risk Belirleme Kartı
            STANDART 6.1.2 Risk Envanteri
            STANDART 6.1.2. Risk Kayıt Formu
             STANDART 6.2. Risk Matrisi
           STANDART 6.2.1. Risk Oylama Formu
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
         STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
            STANDART 9. Görevler Ayrılığı
            STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                        10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
            11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
            11.3.1 İş Devir Formu
            STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
         STANDART 13. Bilgi ve İletişim
          STANDART 14. Raporlama

İmza listesi 

strateji iş devir formu

brim koordinatörü

idari personel dağılımı