Neden Yüksekokulumuz

Gelişen ve giderek daha global bir hale gelen dünyamız, gelişmeye açık, kendisini ifade edebilen, nitelikli, mantıklı ve akılcı, temel bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip insan gücünün yetiştirilmesini beklemektedir. Bu nedenle dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de meslek yüksekokulları büyük öneme sahiptir. 

Bu amaçla kurulan meslek yüksekokulumuz, yetenekli, güler yüzlü ve kendini akademik anlamda yetiştirmiş kadrosu, içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak programları, nezih, temiz fiziki ortamı, her türlü olanaklarıyla yerel, ulusal ve evrensel bilgi ve becerileri öğrencilerine aktarmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz günümüz şartlarına uygun bir şekilde kendisini geliştirerek, mevcut program ve müfredatlarını çağımız değişimilerine göre güncelleyerek, her türlü gelişmeyi öğrencilerine aktarmaktadır.  

Meslek Yüksekokulumuz teknik ve teorik ders anlatımları ile uygulamayı esas alan eğitim programları sayesinde aranan nitelikli iş gücünün yetişmesine destek olmakta ve iş arayan değil, aranan insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektedir.