Müdürün Mesajı            Sevgili Gençler,
 
            Küreselleşen dünyada teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermektedir.
            Hızla büyüyen ülkemizde çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücüne olan gereksinim her geçen gün artmaktadır. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu “üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanları” mesleki teknik öğretim ile karşılanmaya çalışılmaktadır.
            Meslek Yüksekokulumuz 2016-2017 akademik yılında Bankacılık Ve Finans Bölümü, Bankacılık Ve Sigortacılık Programını açarak 53 kayıtlı öğrencisi ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz 2017-2018 akademik döneminde ise Büro Yönetimi Ve Sekreterlik bölümü ile Yerel Yönetimler bölümünü açarak öğrenci alımlarını gerçekleştirecektir. Meslek Yüksekokulumuz edindiği misyon gereği iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
            Bu doğrultuda, Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimize ve kayıt yaptırmayı düşünen gençlerimize, biz eğitimciler olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkında olduğumuzu belirtiyor, sevgilerimi sunuyorum.
 
 
 
 

                                                                                                                        Dr.Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ

                                                                                                                     Eleşkirt MeslekYüksekokulu Müdürü