Müdür Yardımcısı


Öğr. Gör. Veysel DEĞEN Telefon : 472 711 40 02  E-posta : vdegen@agri.edu.tr


Öğr. Gör. Fatih Ömür BİNİCİ Telefon : 472 711 40 02  E-posta : fobinici@agri.edu.tr