İdari Personeller

 

Meslek Yüksekokulu Sekreteri :Ayhan TEKİN Telefon : 472 711 40 02  E-posta : atekin@agri.edu.tr


Tahakkuk/Muhasebe: Fuat TÜRE       Telefon : 472 711 40 02  E-posta : fture@agri.edu.tr


 


 

Öğrenci/Özlük İşleri: Muharrem AKAN Telefon : 472 711 40 02  E-posta : makan@agri.edu.tr