Ulaşım

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 
MERKEZİ ARAŞTIRMA VE ULGULAMA LABORATUVARI
Yeni Kampüs  Alanı Erzurum Yolu 4 Km - 04100 Merkez
Ağrı – Türkiye

Tel      :  0472  215 7315
Fax     :  0472  215 7386
e mail :  info@merlab.agri.edu.tr
web    :  http://merlab.agri.edu.tr