Hakkımızda

 

Üniversitemizde 2011 yılında kuruluşu tamamlanan Ağrı Merkezi Araştırma ve Uygulama laboratuvarı bilimsel ve teknolojik alt yapı anlamında mevcut durumda dünyadaki en gelişmiş laboratuvarlarla aynı standartlara sahiptir.
Şu an itibariyle 1  doktora, 6  yüksek lisans mezunu 7 uzman personel ile hizmet veren laboratuvarımız bölgenin sürekli olarak ihtiyaç duyduğu içme suyu, atık su, gıda, ve tarımsal analizler gibi rutin analizleri bünyesinde yapabilecek alt yapıyı sağlamış ve akredite olmak için başvurmuştur.
Bunun yanında organik tarım, jeotermal kaynakların en uygun kullanımı ile seracılık, hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, yem bitkileri üretimi ile ilgili modern tarım uygulamalarında, yöreye özelleşebilecek yüksek verimli üretim materyallerinin geliştirilmesinde, bitkisel gıda, et, süt, yumurta üretimi yapan KOBİ’lerin kalite geliştirilmesine yönelik ARGE çalışmalarının yapıldığı bir üs konumundadır. Laboratuvarımız ileri düzeyde bilimsel çalışmaları ve araştırma faaliyetlerini yürütürken, bir taraftan uluslararası laboratuvarlarla işbirliği yaparak bilim adamı değişimi çalışmalarını yürütmekte, bir taraftan da gerek enstitülerimizin gerekse farklı üniversitelerden hocaların Ağrı’nın kalkınmasına yönelik yüksek lisans ve doktora projelerini destekleyecek önemli bir alt yapı sağlamaktadır.

Bu çalışmaların yanı sıra bölgede okuyan geleceğin genç bilim adamlarının fikirlerini desteklemiş, onlara bilimsel uygulamalar ile destek olurken, uluslararası ve ulusal düzeyde yarışmalara katılabilmeleri için bilimsel alt yapı desteği vermiştir.

Sizlerin katkılarıyla kısa sürede daha iyi yerlere geleceğimize inancımız tamdır.

                                                                       Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvar Müdürü

                                                                                                                           Yrd.Doç.Dr. Harun GÜNEY