Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi Araştırma Merkezi Çalıştay ve Paneli Yapıldı

“Halid-i Bağdadi ve Halidiliğin Anadolu’nun Toplumsal Yaşamına Etkileri” Çalıştayı, 6-7 Kasım tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde gerçekleştirildi. 
 

Çalıştayın ilk günü “19. Asrın Müceddid Sufisi Mevlana Halid-i Bağdadi ve Öğretileri” ve “Halidi Tasavvuf Geleneğinin Anadolu Toplumuna Etkileri” başlıkları altında iki oturum yapıldı.  Çalıştaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden ve farklı üniversitelerden akademisyenler konuşmacı olarak katıldı. 

7 Kasım Cuma günü Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan ASLAN’ın katılımıyla gerçekleşen “Mevlana Halid-i Bağdadi ve Osmanlı Toplumunda Halidilik” konulu panele, gerek akademisyenlerin gerekse öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği dikkat çekti. Panel, Prof. Dr. Osman TÜRER başkanlığında Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER ve Dr. Necdet YILMAZ’ın sunumlarıyla gerçekleşti. 

Panelin açılış konuşmasını yapan AİÇÜ. Rektörü Prof. Dr. İrfan ASLAN, “Üniversiteler bulundukları bölgede her zaman lokomotif olmuştur. Üniversiteler hiçbir zaman toplumdan öteki olan kurumlar olmamıştır, olamaz da. Olan üniversiteler de baki olmamıştır. Toplumla iç içe olan üniversiteler, toplumun geçmişe dayalı köklerini ortaya çıkaran, geçmişte bu bölgelerde etkili olan bilim insanları, alimler, eser bırakan ustalar, çıraklar kimse onları ortaya çıkaran, bağı sağlayan kurumlar olmak zorundadır. Biz de 2008’den beri, bu topraklarda etkili olan değişik alimleri, kültür değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman TÜRER, “Bu merkez sayesinde ülkemiz ve İslam dünyasında son derece etkili olmuş, eserleriyle, düşünceleriyle hatta şiirleriyle; kendi döneminde ve daha sonrasında tahminlerin ötesinde bir tesir icra etmiş olan bir büyüğümüzü daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bu araştırma merkezi henüz bir başlangıç. Ümit ediyorum ki bu merkez vesilesiyle gerek Mevlana Halid-i Bağdadi’nin gerekse talebeleri, halifelerinin eserleri, gün yüzüne çıkacak” diyerek paneli başlattı.  

“Mevlana Halid-i Bağdadi’nin Kişiliği ve Tasavvufi Görüşleri” hakkında bilgi veren Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE konuşmasında, Mevlana Halid-i Bağdadi’nin, Tasavvufi düşünceyi merkeze alarak, birlik, vahdet, kardeşlik, dayanışma ve muhabbet dünyası kurmaya çalışan bir kişilik olduğuna dikkat çekti. ÖZKÖSE, “Bilgeler, gönül erleri, birbirinin düşmanı, rakibi değildir. Olsa olsa birbirinin dayanağıdır, ümididir, güvencesidir. Dolayısıyla birbirinin kuyusunu kazan toplumlar değil, birbirinin kuyusuna su taşıyan kanallar olmak mecburiyetindedir dedi.

“İstanbul’da Halidilik ve Halidi Temsilcileri” hakkında bilgi veren İstanbul Mahmut Esad Coşan Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Necdet YILMAZ şöyle konuştu; “İnsanın hayatı boyunca kendine model araması fıtridir. Bu bağlamda yüksek bir zirve olan Mevlana Halid-i Bağdadi, sadece İstanbul’da değil dünyanın dört bir tarafında sevilen, örnek alınan bir zattır. Merkeziyetçi bir yapı geliştirmiştir ve Kur’an-sünnet temelli bir anlayışa sahiptir. Hayatı kuşatan bir bakış açısı vardır. Toplumun her kesimine hitap eden bir anlayışı benimsemiştir”.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER ise “Osmanlı Toplumunda Halidiliğin Etkileri”ni anlattı. “Bu toplumun İslam anlayışı, Kur’anın özünü temsil eden kısa, anlaşılabilen kitaplarla şekillenmiştir. İyi Müslüman olmak için okuyorsan, senden önce iyi Müslüman olmaya çalışmış kişilerin tecrübelerine bakacaksın. İslam ilimler geleneğinin her biri insanın bir tarafını onaran, bir tarafını yücelten, dolayısıyla toplamda insanı kamil inşa etmeye çalışan bir özelliğe sahiptir. Bu toprakların yeniden Mevlana Halid-i Bağdadi’nin öğretisine ihtiyacı vardır” şeklinde konuştu.

Panel, Rektör ASLAN’ın katılımcılara plaket vermesiyle sona erdi.