MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDADÎ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEHAM)    Kısa adı MEHAM olan “Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Uygulama ve Araştırma Merkezi”, 19. asrın önemli ilim ve tasavvuf önderlerinden Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve onun kurucusu olduğu Hâlidîliküzerine ilmî araştırmalar yapmayı hedeflemektedir.
 
        Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî, 19. Asırda ortaya çıkan ve müceddid olarak adlandırılan büyük bir âlim ve mutasavvıftır. İkinci bin yılın müceddidi olarak adlandırılan İmam-ı Rabbanî’nin Hint alt kıtasında elde ettiği başarı ve toplumsal ihya faaliyetlerini, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Ortadoğu’ya taşıma hususunda ciddi bir başarı elde etmiştir. Osmanlının Batı karşısında siyasî ve askeri alanda gerilediği ve toplumsal bir huzursuzluk ve buhran halinin yaşandığı bir süreçte, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’nin yetiştirdiği yüzü aşkın halifesi
ile ilim ve tasavvuf alanında başlattığı yeniden öze dönüş projesi İslam dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Bu durum Osmanlı toplumunda da yeniden toparlanma ve birliktelik açısından bir hareketlilik meydana getirmiştir.
 
        Mevlânâ Hâlid, halifelerini farklı birçok bölge ve milletten seçmiştir. Ayrıca yazdığı eserlerini de birden çok dilde kaleme alarak tasavvufun kucaklayıcı ve birleştirici yönüne dikkat çekmiştir. Müslümanların halifesi kimliğini taşıyan Osmanlı padişahlarına verdiği yazılı ve sözlü desteğin yanında, asırlardır Anadolu’da sıkıntılara sebep olmuş Şia düşüncesi ile Hicaz taraflarında ortaya çıkıp yayılan Vehhabilik akımına karşı da Osmanlının yanında yer almıştır.Meham’ın yapacağı ilmî çalışmalar ve düzenlenecek bilimsel sempozyum ve toplantılarla bu alanda önemli bir 
boşluğu dolduracağını düşünüyoruz.