Yönetmelikler

 

2010 Yandal Yatay Geçiş Çift Anadal Yönetmeliği  (yeni)

2012 Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (yeni)
Meslek Yüksekoukul ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik 
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği


Yönergeler

Yatay Geçiş Uygulama Esasları Yönergesi

4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılığı Yönergesi (10.12.2013'e Kadar) - (10.12.2013 ve Sonrası)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Etik İlkeleri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversite Yaşamı Etik Kurulu (Üyek) Yönergesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Etik Üst Kurulu (Aiçü) Yönergesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu (Aiçübaek) Yönergesi

Muhafiyet Ve İntibak Yönergesi (YENİ)

Lisansüstü Tez Hazırlama Yönergesi

Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma Ve Koordinasyon Yönetmeliği

Çift Anadal Yönergesi (YENİ)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Erasmus Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi (YENİ)

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Yabancı Öğrenci Yönergesi

Devamsızlık İzin Kayıt Sildirme İşlemleri Yönergesi

Meyok Yönergesi

Akts Yönergesi

Ortak Zorunlu Dersler Yönergesi

Danışmanlık Yönergesi

Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi

İkinci Öğretim Yüzde On Hesabı Yönergesi

Myo Staj Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Bağıl Değerlendirme Yönergesi (YENİ)

İkinci Öğretim Yüzde On Hesabı Yönergesi

Sosyal Tesisler İktisadi İşletmeler Yönergesi 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
 
A.İ.Ç.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Sınav Yönetmeliği 
Konut Dağıtım Yönergesi 5. Madde Değişikliği
Konut Yönergesi 41. Madde Değişikliği 
SEM Yönergesi 
Antrenörlük Staj Eğitimi Yönergesi 
İnsan Kaynakları Yönergesi 
Açık Erişim Yönergesi ,
Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi   

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Dönem İçi Uygulama Yönergesi