Yönergeler

Yatay Geçiş Uygulama Esasları Yönergesi

4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılığı Yönergesi (10.12.2013'e Kadar) - (10.12.2013 ve Sonrası)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Etik İlkeleri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversite Yaşamı Etik Kurulu (Üyek) Yönergesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Etik Üst Kurulu (Aiçü) Yönergesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu (Aiçübaek) Yönergesi

Muhafiyet Ve İntibak Yönergesi (YENİ)

Lisansüstü Tez Hazırlama Yönergesi

Çift Anadal Yönergesi (YENİ)

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Erasmus Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi (YENİ)

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Yabancı Öğrenci Yönergesi

Devamsızlık İzin Kayıt Sildirme İşlemleri Yönergesi

Meyok Yönergesi

Akts Yönergesi

Ortak Zorunlu Dersler Yönergesi

Danışmanlık Yönergesi

Belgelerin Düzenlenmesi Yönergesi

İkinci Öğretim Yüzde On Hesabı Yönergesi

Myo Staj Yönergesi

Yandal Programı Yönergesi

Bağıl Değerlendirme Yönergesi (YENİ)

İkinci Öğretim Yüzde On Hesabı Yönergesi

A.İ.Ç.Ü İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

A.İ.Ç.Ü İdari Personel Ödül Yönergesi

Sosyal Tesisler İktisadi İşletmeler Yönergesi 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi 

A.İ.Ç.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Sınav Yönetmeliği

Konut Dağıtım Yönergesi 5. Madde Değişikliği 

Konut Yönergesi 41. Madde Değişikliği 

SEM Yönergesi 

Antrenörlük Staj Eğitimi Yönergesi 

İnsan Kaynakları Yönergesi 

Açık Erişim Yönergesi

Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi 


Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Dönem İçi Uygulama Yönergesi