Tarihi Eserleri ve Kültür-Doğa Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi

            Ağrı ilinin tarihi eserlerinin, kültür ve doğa değerlerinin tüm yönleriyle araştırılmasını, korunmasını ve arşivlenmesini sağlamaya yönelik faaliyetler yürüten Merkez, yapılan yüzey araştırmalarına katkıda bulunurken, il sınırları içerisindeki bütün kültürel miras ve doğa varlıkların tespit, tescil işlemlerine katkıda bulunarak bunların korunması ve tanıtılması gibi faaliyetleri de gerçekleştirmektedir.