TarihçeT.C.
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi

 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin temelleri, 1967–1968 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Ağrı Kız İlk Öğretmen Okulu olarak atılmış ve 1977–1978 eğitim-öğretim yılından itibaren iki yıllık Eğitim Enstitüsü’ne dönüştürülerek öğretmen yetiştirme fonksiyonunu sürdürmüştür.
 
30 Haziran 1982 tarihinde çıkarılan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Ağrı Eğitim Yüksekokulu olarak Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’ne bağlanmıştır.
 
03.07.1992’de Eğitim Yüksekokulu Ağrı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak ilköğretime yönelik lisans düzeyinde öğretim vermeye devam etmiştir.
 
3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Ağrı Eğitim Yüksekokulu Ağrı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2007 yılına kadar ilköğretime yönelik lisans düzeyinde öğretim vermeye devam etmiştir.
 
Sağlık Yüksekokulu 2.11.1996 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 10.10.1996 tarih ve 8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli işbirliği protokolüyle kurulmuştur. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2003-2004 öğretim yılında da ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
 
İçişleri Bakanlığı’nın 2542 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesinin e-bendi ve 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile Ağrı Dağı Üniversitesi olarak kurulan Üniversitemizin ismi 5773 sayılı kanunla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak değiştirilmiş ve 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
Üniversitemiz Bünyesinde Yer Alan Birimler
 
FAKÜLTELER
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Patnos Sultan Alparslan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:
Doğubayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 
 
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 
YÜKSEKOKULLAR
Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu
 
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu Taşlıçay Yerleşkesi
Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu
Patnos Meslek Yüksekokulu
Eleşkirt Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
 
MERKEZLER
Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı
Sürekli Eğitim Merkezi
Uzaktan Eğitim Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tarihi Eserleri ve Kültür-Doğa Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi
Hayvancılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi
Ahmed-i Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi
Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mevlana Halid-i Bağdadi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi