IC Vakfı Bursu Başvuru Şartları

IC VAKFI BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

BURSİYER ADAYI OLABİLMEK İÇİN:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Maddi imkândan mahrum olmak, malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

3. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans öğrenimi görüyor olmak,

4. Ara sınıfta okuyan ön lisans ve lisans öğrencisi ise, tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olmak,

5. Herhangi bir sebeple Üniversitemizden disiplin cezası almamış olmak,

6. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak, (Öğrenim kredisi hariç)

7. İlk kez bir Yükseköğrenim programında okuyor olmak.

IC VAKFI BURSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Aile gelir durumu belgesi. (Aile çalışanlarının onaylı maaş bordrosu, çiftçilik yapanların ilgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden alacağı onaylı Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ile aylık tarımsal gelirini gösterir onaylı belge, esnaf olanların ilgili meslek kuruluşundan alacağı aylık gelir durumunu gösteren onaylı belge,  işsiz olanlar için ise SGK’dan herhangi bir yerden maaş almadıklarına veya tescili olmadığına dair  yazı veya muhtaçlık yazısı, emekli ise emeklilik cüzdanı fotokopisi ve  ”SGK Emekli maaşı bordrosu onaylı.)

2. Burs Başvuru Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulup çıktısı alınacak ve fotoğraf yapıştırılacaktır.)

3. Üniversiteye yeni kayıt olanlar için, yerleştirildiği yükseköğrenim programını bildirir ÖSYM Sonuç Belgesi ve kayıt yaptırdığına dair belge ile başarı sıralamasını gösterir ÖSYM sonuç belgesi.

4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

5. Transkript. (Ara sınıflar için)

6. IC Vakfına hitaben yazılmış Dilekçe.

NOTLAR

1: Burs alan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

2: Belgeleri eksik olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

3: Öncelikli olarak ara sınıflarda okuyan ve burs alma şartlarını taşıyan öğrenciler değerlendirilecektir.

4: Başvurular 15-30 Eylül 2014 tarihleri arasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yapılacaktır.