Ahmed-i Hani Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi

            Türkiye'nin ortak değerlerinden biri olan, 17. yüzyıl Osmanlı dönemi filozof ve yazarlarından Ahmed-i Hani'nin hayatı ve eserleri ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılarak ulusal ve uluslararası bilim ortamlarında paylaşıma sunulmasını hedefleyen Merkez tarafından Hani'nin yakından tanınmasını sağlayacak etkinlikler gerçekleştirilirken; veli ve aileyi eğitim programı içerisine alan programlar ve etkinlikler düzenlenmekte, okula gidemeyen çocukların okullaştırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.