Hayvancılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi

      Üretime ayrılan alanlar ve laboratuvarların yer aldığı Merkezde, hayvansal üretimle ilgili çevre koşulları incelenmekte, hayvan türleri ve yetiştirme teknikleri için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmakta, modern hayvancılık konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan bölge halkı için uygulamalı eğitim seminerleri düzenlemekte, hayvan sağlığı, hayvan ıslahı, besin hijyeni ve teknolojisi konusunda çalışmalar yapılarak bölgede hayvancılığın ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesine katkıda bulunulmaktadır.