Hedeflerimiz

Öğrencilerin her türlü sağlık hizmetlerini yürütmek ve sağlık merkezleri açmak

Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım alanında yardımcı olacak hizmetlerde bulunmak

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözmeye çalışmak

Hizmet alanına giren alanlarda araştırma ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, gerekli gördüğü çalışmaları yayınlamak.

Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantini, okuma salonu ile öğrenci yurtları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ve sahaları, kamp yerleri sağlamak, bu ve diğer tesisleri kurmak, kiralamak, işletmek veya başka kuruluşlar tarafından işletilmesini sağlamak. Bu amaca yönelik olarak Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır