2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu Sona Erdi

28-30 Eylül tarihlerinde Üniversitemiz ile Ağrı Valiliği ve Doğubayazıt Belediyesinin işbirliğiyle Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu yerleşkemizde gerçekleşen “İslam düşüncesinde insan” temalı “2 Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu” yapılan değerlendirme toplantısıyla sona erdi. Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulunda yapılan kapanış programına Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Adem YERİNDE, Prof. Dr. Tuncay İMAMOĞLU, Prof. Dr. Ahmet ÖZEL, Ağrı eski Milletvekili M. Hanifi ALIR, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Sadık AHMED, Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri ve sempozyuma bildirileriyle katılan farklı ülkelerden bilim insanları katıldı.

Değerlendirme toplantısında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin kendisine çizdiği misyon ve vizyon doğrultusunda, her yıl iki uluslararası sempozyum düzenleyerek ülkemize ve evrensel bilime katkı sağlamayı şiar edindiklerini söyledi. İlki 2009 yılında düzenlenen “Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumunun” bu yıl 2.’sini düzenlemiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektörümüz, farklı ülkelerden birçok bilim insanının katılımıyla gerçekleşen ve 80 civarında bildirinin sunulduğu “2 Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumunun” başarıyla tamamlandığını ve evrensel bilime önemli katkılar sağladığına inandığını sözlerine ekledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında uluslararası sempozyumlar düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Rektörümüz, son olarak sempozyuma katılan değerli bilim insanlarına teşekkür ederek, kendilerini Doğubayazıt’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

“2 Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu” sonuç bildirgesinde yer alan ifadelere göre; Cumartesi günü icra edilen ilk oturumda Ahmed-i Hânî’de varlık anlayışı ve insan tasavvuru üzerinde durulurken, eserleri ve toplumsal etkileri irdelendi. İkinci oturumda ise Kur’an ve Sünnete Göre İnsan Tasavvuru çeşitli başlıklarla ele alındı. Pazar günü sabah yapılan üçüncü oturumda Tasavvufî Düşüncede İnsan Tasavvuru ile İnsan-ı Kâmile Yolculuk konuları işlenirken, Dördüncü ve son oturumda ise Modern Sosyal Bilimler Çerçevesinde İnsan Konusu farklı veçheleriyle ele alındı.

“İslam dünyasının mezhep, meşrep ve etnik farklılıklar sebebiyle kargaşa ve kaosa sürüklendiği bir dönemde, İslam’ın engin barış ikliminde ilim ve hikmetle yoğurduğu merhametli insan modeline gerçekten çok muhtaç olduğumuz açıktır.” denilen sonuç bildirgesinde,  Böyle bir süreçte Anadolu’nun irfan ikliminde yetişmiş öncü şahsiyetlerinden Ahmed-i Hânî’nin insan sevgisiyle yoğrulmuş düşüncelerini ve geride bıraktığı manevî mirası yeni nesillere aktarmak için bu tür bilimsel etkinliklerin önemi vurgulandı.

Ayrıca, sempozyumda ele alınan konular ve sunulan tebliğler en kısa sürede kitap haline getirilerek akademisyenlerin ve araştırmacıların hizmetine sunulacak. Ahmed-i Hani 2. Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından konser verildi.

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı