Temel İslam Bilimleri Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Bölüm Başkanı Doç. Dr. ABDÜLKERİM SEBER
Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı
Hadis Ana Bilim Dalı
Fıkıh Ana Bilim Dalı
Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı
Tasavvuf Ana Bilim Dalı
Tefsir Ana Bilim Dalı