Rakamlarla Fakültemiz

Öğretim Üyeleri:
Doçent Sayısı:  3   
Doktor Öğretim Üyesi Sayısı:   7  
Öğretim Görevlisi Sayısı:   5
Araştırma Görevlisi Sayısı: 11
Diğer Fakültelerden Derslerimize Giren Öğretim Üyeleri:  5

Öğrenciler:
İslami İlimler Bölümü Öğrencileri: 726