İletişim

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNIVERSITESİ Yeni Kampüs Alanı Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı – Türkiye
Telefon: 0472 –215 42 29 Fax: 0472 216 20 35
E-Posta: islamiilimler@agri.edu.tr