Enstitü Yönetim Kurulu

 
Prof. Dr. Güray OKYAR Başkan Enstitü Müdürü
Dr.Öğr. Üyesi Gamze YILMAZ Üye Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR Üye  
 Doç. Dr. Metin BAYRAM Üye  
 Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARLI Üye  
Erkan MERAL Raportör Enstitü Sekreteri