Enstitü Kurulu

 
Prof. Dr. Güray OKYAR Başkan Enstitü Müdürü
Dr.Öğr.Üyesi Gamze YILMAZ Üye
Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR Üye  
   
Erkan MERAL Raportör Enstitü Sekreteri